Diving Maldivesข้อแนะนำสำหรับการดำน้ำในมัลดีฟส์

- สำหรับท่านที่ต้องการดำน้ำแบบ Scuba ต้องมีบัตรดำน้ำและ Log Book ติดตัวไปด้วย ก่อนเดินทางควรหาเวลาว่างไปดำน้ำเล่น และบันทึกการดำน้ำใน Log book ภายใน 3-4 เดือน ก่อนไปดำน้ำในมัลดีฟส์เพื่อความคล่องตัวของทักษะการดำน้ำ เพราะทุกรีสอร์ทจะให้มี Test Dive เพื่อความปลอดภัยก่อน
- ระดับการดำน้ำในมัลดีฟส์ ท่านควรจบหลักสูตร Advance Open Water เพราะจุดดำน้ำส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 8-30 เมตร หากท่านจบหลักสูตร Open Water ก็สามารถดำได้เช่นกัน แต่จะไม่สามารถลงในจุดที่ลึกกว่า 18 เมตร ตามหลักสูตรที่เรียนมา
- ทุกรีสอร์ทมีแพ็กเกจสำหรับดำน้ำทุกวันอยู่แล้ว และจะมีการเปลี่ยนจุดดำน้ำทุกวัน ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจโดยตรงได้จากทางรีสอร์ท จุดดำน้ำท่านอาจไม่สามารถกำหนดเองได้ ขึ้นอยู่กับเส้นทางของรีสอร์ทที่กำหนดไว้แต่ละวัน
- ราคา Fun dive โดยทั่วไป ประมาณ 40-50 USD. ต่อ 1 Dive ไม่รวมอุปกรณ์ ส่วนค่าเช่าอุปกรณ์ทั่วไปประมาณ 30-40 USD. ต่อวัน รวมถึง Dive Computer ซึ่งบังคับให้ทุกคนใช้สำหรับการดำน้ำลึก
- ผู้ที่ต้องการเน้นการดำน้ำโดยเฉพาะ และมีเวลาน้อย ควรพักอยู่ในกลุ่มMale' Atoll เพราะ การเดินทางเข้ารีสอร์ทง่าย โดยเรือ Speed boat สามารเริ่มดำน้ำได้เลยในวันแรก ถ้าเป็นรีสอร์ทใน Atoll อื่นๆ ที่ไกลออกไป จะต้องเสียเวลาเดินทางขึ้น Seaplane หรือ Domestic flight หากเคยดำน้ำในกลุ่มนี้แล้ว อีกกลุ่มที่แนะนำคือกลุ่มที่พักใน Ari Atoll /Baa Atoll ซึ่งมี Dive site ที่น่าสนใจเช่นกัน
- ผู้ที่ต้องการ เหมาเรือ Live aboard ควรติดต่อผู้ให้บริการเรือโดยตรง
สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ Maldivespackage คุณหนุ่ม PADI RESCUE DIVER 064-6399636


The brilliantly colourful coral reefs, making the Maldivian seascapes amongst the most enchanting in the world, is a nature’s treasure house, an EI Dorado for diving enthusiasts, providing opportunities to experience the unique and beautiful underwater scenery which is a realm of a great variety of fish, corals, and other marine denizens.
The several years of experience of the diving centers, has guaranteed high standards in the selection of resort islands as well as the quality of equipments used and the expertise of the diving staff.
Couple of diving programmes are on the offer. Guided dives under the supervision of diving instructors are for novices and those who still haven’t gained the necessary confidence. The non-limit, or unguided dives, documents the confidence one feels in his or her dive. However it is the diving instructor who decides as to how confident and how experienced one is in their diving skills.
All the dive operations are affiliated with PADI, NAUI, and CMAS and / or employs PADI or NAUI diving instructors. You can also be assured of finding highly trained professionals qualified to conduct courses by meeting diving’s highest instructor training standards. The PADI Open Water Diver course, where you can practice and master real skills, offers tremendous flexibility depending upon class requirements. It also features state-of-the art education that makes learning simple and fun.
Though diving is considered to be one of the easiest of water sports, carelessness can prove to be dangerous. The beginner not only tends to overestimate himself, being presumptuous, but the problem clearly lies in underestimating the dangers of the ocean and not understanding its ways carefully.
As a rule, one must always remember that they’re diving at their own risk. For this reason one should definitely comply with the diving regulation issued by the concerned authorities. Generally these are: 1. Decompression dives are prohibited, even if a dive vis-à-vis the respective depth over dive time, 2. diving below depths of 90 feet is prohibited, and 3. wearing a BC is mandatory. Besides these, there are other diving safety rules to be followed.
One must never dive alone, despite the numerous shallow diving sites. One must also get acquainted with the site’s special features, such as the location of the reef’s edge, opening in reef channel, direction, strength and direction of currents, the sun’s position, and so on. Special care must be taken during current diving. Here one must make sure of not venturing faraway from one’s boat. Further one must also dive against the current for in case of an emergency the current will bring one back to the boat.
Thus training by qualified hands coupled with one’s enthusiasm, and a little bit of cautious approach takes one to another world. The mysteries of the ocean beckons one and all, and diving provides an excellent and thrilling opportunity to unravel some of these, the fascinating world of corals being one of them.


Featured Dive Sites

Dive Site: Maldive Victory
Type of dive : Wreck dive, ascent & descent on a rope.
Depth Range : 16m - 30m
Photography : Wideangle lense (14mm-28mm) is recommended. Although some good opportunity for macro shots.
Special Feature : Sunk on Friday 13th 1981, a 110m steel cargo ship. All cargo rooms are all open for easy penetration. Teeming with fish; even some of the pelagic variety. Limited to experienced divers due to the great depth and strong currents sometimes found in the area. Good opportunity for Photographers.
Dive Site: Banana Reef
Type of dive : Driftdive
Depth Range : 5m - 25m
Photography : Use a moderate wide angle to standard lense 20mm - 35mm for landscape and napoleon.
Special Feature : Driftdive along a steep slope with overhangs and nice soft and hard coral. Napoleon wrasse and white tip reef sharks are sometimes seen in this area where the lobsters sleep between the rocks and the overhangs. The beautiful site is well suited for beginner and less experienced divers.
Dive Site: Maagiri Caves
Type of dive : Driftdive
Depth Range : 5m - 30m
Photography : For the landscape and eagle rays the use of a wide angle lens (14mm-28mm) is recommended. Although with a 50mm-100mm lens you will get some good images of the honeycomb morays.
Special Feature : A nice wall reef with a huge rock in front of it creates an impressive canyon, making it an exciting dive. Beautiful soft oral in greater depth with small caves up to 6m. Schooling yellow snapper, fusilier, giant and honeycomb moray eels as well as occasional eagle rays can be seen here.
Dive Site: Potato Reef
Type of dive : Anchordive, descent and ascent on a rope.
Depth Range : 5m - 25m
Photography : This is a place for macro photographs. Use a 50mm - 100mm lens for the moray eels, stonefish and gobies.
Special Feature : Myriad of colour glaze this beautiful reef where the marine life is abundant. Only about 100m in diameter, it provides excellent opportunities for keen uw-photographers. The reef is covered mainly in hard coral and crustacions. Massive moray eels are found here, as well as the extremely rare ghost moray. The dense lionfish population is really amazing and if you have good eyes, this is your chance to spot some stonefish. Surrounded by soft white sand, the reef is home to innumerable garden eels.
Dive Site: Lankan Caves
Type of dive : Driftdive
Depth Range : 8m - 30m
Photography : Use of a wide angle lens 14mm - 28mm is advisable for landscape, fish school, tunas and turtles.
Special Feature : An extension of Lankan Reef, this site contains remarkable caves starting at 30m going up to 10m. Beautiful hard and soft coral as well as huge gorgonians decorate the caves and makes the perfect place to watch tunas, jacks, with occasional appearances by napoloeons and turtles.
Dive Site: Colosseum
Type of dive : Driftdive
Depth Range : 10m - 30m
Photography : Use a 14mm - 28mm for schooling snappers, sharks and pelagic fishes.
Special Feature : On the outside is a crescent shaped cliff, a great place to watch pelagic fish swimming by. The reef here drops down very steeply and is covered with hard coral. Inside the channel, the reef turns into a slope with nice soft coral. The marine life here is rich with pelagic species, sharks, eagle rays and all sorts of reef dwelling fishes.
Dive Site: Aquarium
Type of dive : Driftdive
Depth Range : 10m - 30m
Photography : moderate wide angle - standard lens (20mm- .35mm) for turtles, sharks and napoleon wrasses.
Special Feature : Drift dive along the outer reef of Lhohifushi Island. Once round the corner, a slope covered with corals goes down to 20m, curling an creating a bay of sorts. A massive coral block here is home to thousands of small fish and countless golden moray eels. Sharks, napoleons and big pelagic are to be encountered in the aquarium. At the sandy bottom, there are sting rays to see.
Dive Site: Embudhu Canyon
Type of dive : Driftdive
Depth Range : 10m - 30m
Photography : For the scenario and fish schools use a 14mm - 28mm wide angle lens.
Special Feature : A huge rock in front of the reef creates an exciting canyon with lots of caves and overhangs. Colourful soft corals make this site a delight for photographers with schools of yellow snappers and oriental sweetlips unconsciously posing for the perfect picture. Chances are high that there will be encounters with eagle rays, napoleon and sharks.
Dive Site: Giravaru Caves
Type of dive : Driftdive
Depth Range : 7m - 30m
Photography : Wide angle 14mm to standard lens 35mm rcommended for the caves and the snapper schools.
Special Feature : Drop-of with big overhangs and caves. The inside of some caves offer fantastic views of the blue sea from inside them. Big schools of midnight snappers swim among the hard and soft corals and the gorgonians. Pelagic fish and eagle rays are also common in this area.
Ari Atoll (Alifu)
Dive Site: Manta Point
A fantastic dive spot at the north west side of Ari Atoll.
You will see Manta Rays, Napoleons and other big fish here.
Dive Site: Maga Thila
A breath taking coral garden starts at 3m. At the north side, the reef is one big overhang with lots of small canyons going through the reef. If you are lucky you can meet deep-sea fish, like the deep sea White Tip Shark, Sailfish and Dolphins. Recommended for beginners.
Dive Site: Maaya Thila
A small dive-spot, just 25 min away from the island with lots of fish and black corals. Here you can see Grey Reef Sharks, White Tip Reef Sharks, Batfish, Barracudas and Eagle Rays. Also you will find turtles and Sepias. It is an easy dive spot. Recommended for beginners. The reef top is at 7m.
Dive Site: Fish Head (Mushimasmingili Thila)
A must for all divers as this is the most famous dive spot in the Maldives. Grey Reef Shark, big Napoleon fish and lot of small swarm fish will be seen here. It is a very small Thila and you can swim around in one dive. The reef top starts at 10m and it falls down to 35m in a 75 degree angle with lots of caves and overhangs. Recommended for beginners.
Dive Site: Bodu Thin Thila
In a channel between two Farus in the south of Bathala there are three Thilas. This is the largest of these three Thilas. The corals, the Anemone garden, the cleaning station and also the formation and the great overhangs here makes the divers enthusiastic. Recommended for beginners.
Dive Site: Kandholhudhoo Thila
This reef is top secret. Diving instructors call this "Surprise Thila" This is a small reef with colorful soft corals and sponges. Stone Fish and Scorpion fish are more in number than corals. If you are lucky, a Manta or Dolphins will guide you under water. Turtle and Black-Coral-Trees are seen here. The reef top starts at 3m. Therefore you could relax at a safety spot after the dive and view the scenery. Recommended for beginners.
Dive Site: Ellaidhoo Thila
A wonderful reef in the middle of the channel, in front of Ellaidhoo. The formation of the reef is like a terrace, which falls down from 8m to 40m, with lots of overhangs and beautiful Gorgonias. Sleeping Nurse Shark, Frogfish, Grey Reef Shark and Batfish are the attractions here. Recommended for beginners.
Dive Site: Bathala Maga Kan Thila
From the reef Bathala Maga Faru, comes out this Thila, long and narrow. Here you can see Napoleon, White Tip Shark, Eagle Ray, Grouper, lots of coral fish and if you are lucky even Mantas and Mobulas.
Dive Site: Bathala Thila
A small reef outside Bathala. Here you will not find big fish but you can see White Tip Shark, Eagle Ray and Snapper. The reef top starts at 10m and falls down in a 75 degree angle to 30m with small caves. On the beautiful reef top you can find Sleeping Nurse Shark and the largest Stonefish of the sea. Recommended for beginners.
Dive Site: Himandhoo Thila
A big Thila in a channel, at the West Side of Ari Atoll. Large overhangs with colorful soft corals. Unbelievable swarms of wimp fish, Sweet Lip and big fish are found here. During the winter season from December to April it becomes a Manta point. This Thila is one of the best dives spots at the West Side. Recommended for experienced divers due to strong current, sometimes.
Dive Site: Medhu Thin Thila
This is middle sized three Thilas and the formation of this surprises the divers. The reef top starts at 5m and falls down very steep to some caves where it is possible to dive through. Napoleon fish, Shark and Eagle Ray are not rare here. Also Electric Rays and Groupers are often seen. And sometimes Nurse Sharks too. Recommended for beginners.
Dive Site: Zauber Wreck
In 1984 a small, 13m Trawler was sunk. This wreck is of soft corals, especially the screw. The wreck is down at the sand bottom in 29m. Swarms of Batfish live in this wreck. And Sand Eels live around the wreck. It is easy to dive here therefore recommended for beginners.
Dive Site: Kuda Thin Thila
A wonderful dive spot formed by small 3 Thilas. The reef top starts at 5m and falls down very steep. Turtles, Napoleon fishes and Sharks are often met here. This reef is so small you can swim around 2-3 times in one dive. Recommended for beginners.
Dive Site: Kari Beiru Thila
This long reef is situated directly at the outside reef. One can dive only in the southern part. It promises always a fantastic dive with lots of fish and scenery. Napoleon fish and a tame Titan Triggers Fish as well as Sharks and swarms fish are seen here. Recommended for beginners.
Dive Site: Thuroka Thila
A nice, coral covered reef with lots of caves and overhangs where one can only dive at the south side. There is also a big chimney starting at 24m and coming up to 8m where you can dive through. Barracudas and Turtles are seen here. It is very easy to dive here but sometimes there might be strong current. Recommended for beginners.
Dive Site: Rochen Wreck
This is a 33m freighter sunk near Halaveli. It is lying at 28m on the sand bottom. In the middle there are two open doors through which you can dive inside the wreck. Stingrays are seen here and the divers could touch them. Murray and Groupers will make your dive unforgettable. Recommended for beginners.
Dive Site: Malhos Thila
The reef starts at 12m with big overhangs that fall down at 35m grown over with white blue soft corals. You will get the impression of being in an ice cave. Swarms of blue strip Snappers and Sweet Lips will make your dive unforgettable. Recommended only for experienced divers, as there might be strong current sometime.
Felidhe Atoll (Vaavu)
Dive Site: Macro Spot
Easy - no current
A big giri
Depth range: 3 - 12 metres.
Location: 35 minutes from Vilu Reef Resort by dhoni
This site is somewhat a nursery - many babies and juveniles can be spotted here - octopuses, lobsters
Dive Site: Kermitt Corner
Medium to advanced
Channel, corner
Drift dive
Soft corals, eagle rays, most live corals in the region, white-tip sharks
Dive Site: Thibisa Far Garden
Location: Madivaru Kandu
Medium
12-30 metres
Channel corner
Drift dive
Napoleons, turtles, sharks in fact some of everything can be seen here.
Dive Site: Velavaru Kandu
Advanced
Strong currents
Dive starts at Kuda Giri, blue water for about 7 metres and then a huge wall - Velavaru Thila Attractions: Mantas, big tunas, grey reef sharks, big Napoleons and turtles.