แผนที่
Hotels & Resorts
สภาพอากาศ
Home
การเดินทาง
รายการท่องเที่ยว
ติดต่อ-สอบถาม
การดำน้ำ
ข้อมูลมัลดีฟส์
แกลเลอรี่รูปภาพ

Herathera Island Resort Gallery 1 I 2 I 3
Aerial View
Herathera Beach
White Sand
Herathera Beach
Beach
Beach Villa
Beach Villa
Beach Villa
Beach Villa
Beach Villa
Beach Villa
Jacuzzi Beach Villa
Internet Cafe
Restaurant
Restaurant
Sport Club

Island Pearl Holidays G. Green House. First Floor, Dhon adharaadha higun, 20105. Male' Maldives.

by TG Travel Vacation (TAT) 11/4896 , Bangkok Thailand

Office hour: Monday-Friday 09.00 - 17.00 , Saturday 09.00 - 12.00

Tel: 0-2248-4434, 0-2245-4300 Fax : 0-2248-4560 e-mail info@maldivepackage.com